ARBEJDSOPHOLD

ENGLAND og SPANIEN


BEMÆRK: Alle ARBEJDSOPHOLD er desværre annulleret

resten af året pga. krise i begge lande. Håber på genoptagelse i 2015.
 
Indenfor EU området kan medlemmerne frit tage arbejde over grænserne - uden arbejdstilladelse - og det har fået mange unge til at tage på korte- eller længerevarende ARBEJDSOPHOLD i de forskellige EU-lande. Et sådan op­hold giver et førstehånds indblik i et andet kulturmønster, og samtidig får alle ud­videt de sprogkundskaber, de har erhvervet sig gennem skolegangen her i Danmark.

Netop sprogkundskaber er specielt vigtige i vore dage, hvor det meste af  faglitteraturen, der benyttes til videregående uddannelser, udgives på et af verdenssprogene. Vælger du at tage på et ARBEJDSOPHOLD, opnår du at få et væsentligt større ordforråd samt ikke mindst en langt bedre og korrekt udtale af det pågældende sprog. Når du påtager dig arbejde i udlan­det, kan du tilmed påregne, at opholdet vil tælle med i den individuelle optagelses- vur­de­ring til videreuddannelsen.

Ønsker du at tage på et ARBEJDSOPHOLD i et andet land, er det vigtigt, du både har indlevelsesevne og -vilje, forholdene vil altid være anderledes end det, du er vant til. Hvis du ikke har prøvet et lignen­de ophold tidligere,  må du forberede dig på lidt af et 'kulturchok' i begyndelsen. Banale ting som maden, mentaliteten og ikke mindst anvendelse af et andet sprog 'på heltid' kræver tilvænning og tålmodighed. Men de fleste overvinder disse ting og får et meget spændende og oplevelsesrigt ophold med rige muligheder for at skabe internationale kontakter i samvær med forskellige nationaliteter.

Et sådan ophold kræver forberedelse. Ved tilmelding til et af de her omtalte programmer orienteres du om alle forhold, inden du drager ud, og du bliver forsynet med bekræftelser på anvist bolig, undervisning samt jobplacering. Hertil kommer, du har en kontakt i det pågældende land, der kan yde dig as-
sistan­ce under opholdet, hvis der i forløbet opstår væsentlige problemer.

I samarbejde med engelske organisationer har det gennem mere end 21 år været muligt at tilbyde arbejdsopholdene i Sydengland. Krisen bevirkede, at disse ophold desværre måtte ophøre i en 4-års periode! NU er de imidlertid atter på banen med tilbud om ARBEJDSOPHOLD med forudgående job- træningskurser med efterfølgende jobanvisning indenfor Hotel & Catering - udelukkende i det sydvestlige England.

I SPANIEN kan der på trettende år tilbydes ARBEJDSOPHOLD med forud- gående sprogundervisning på det anerkendte Universitet i Alcalá - ligele- des med efterfølgende jobanvisning indenfor Hotel & Catering. Sidste år blev der desuden tilføjet to nye programtyper under afsnittet SPANIEN. Det drejer sig om programmerne AU PAIR eller TUTORING i Spanien.
 

Klik dig ind på det pågældende land for yderligere oplysninger om nævnte op­hold, og skulle du være interessereet i at deltage i et af programmerne, er du velkommen til at sende en email til lisbeth@arbejdsophold.dk og få tilsendt uddybende materiale om det enkelte land samt ansøgningsskema.

Med venlig hilsen
DIN DANSKE RÅDGIVER
^Til top
Sidste opdatering foretaget 17. Marts 2014
Hvis du benytter Internet Explorer browseren, er det muligt, du oplever forkerte orddelinger på disse sider. Prøv at søge websiden på en anden browser - eksempelvis  OPERA, som ser ud til at uploade bedst.